Välkommen till Ullförmedlingen

Platsen där du på ett enkelt sätt kan köpa och sälja svensk ull

Köp UllSälj Ull

Annonser och aktörer

Genom att skapa en plattform och en mötesplats kan projektet bidra till att tillgängliggöra landsbygdens resurser på ett innovativt och hållbart sätt.