Om Ullförmedlingen

Ullförmedlingen förenklar inköp och försäljning av ull mellan fårägare och ullförädlare med det övergripande syftet att mer av den svenska ullen med dess bredd och olika kvalitéer från de svenska fårraserna ska komma till nytta och användning. Marknadsplatsen är finansierad av Upplandsbygd lokalt ledd utveckling och har tagits fram med målet att skapa en mötesplats för konsumenter och producenter. Vi ska ta tillvara mer av den svenska ullen genom utveckling av en digital tjänst. Tjänsten ska förenkla köp och sälj av ull i olika former och enligt ett antal kategorier och beskrivningar av produkten. Under uppbyggnadsfasen har fokus varit på fårnäringen i leaderområdets kommuner Östhammar Uppsala, Sigtuna och Knivsta. Efter projektets slut är den digitala tjänsten nationell. Tjänsten ska genom ny teknik och digitaliseringens möjligheter ge en konkret nytta för de som använder den.

Projektets mål på sikt är bland annat att:

  • öka försörjningsgraden för fårföretagare genom att stimulera möjligheten till en intäkt från ullen istället för att behandla den som avfall och ett problem
  • bidra till ett mer hållbart resursutnyttjande av en råvara som slängs till stor del
  • tillgängliggöra landsbygdens resurser i form av den råull som finns och efterfrågas
  • uppmuntra och stimulera det kreativa företagandet på landsbygden
  • uppmuntra till produktutveckling och innovationer

Här kan du läsa rapporten från förstudien i projektet som ligger till grund för marknadsplatsen.

Följ oss i sociala medier

Instagram

FB-sida

Ullförmedlingen dialog

Vår story

Sverige är internationellt sätt ett litet får- och ulland. Det finns ca 600 000 får och lamm i landet, och enligt uppgift slänger vi ca 70 procent av ullen från fåren. Ullen måste av djurskyddsskäl klippas en gång per år, helst två gånger per år om ullen ska förädlas. Vilket förstås gör det till ett enormt resursslöseri att inte ta hand om den ullen som är en naturlig, förnybar och hållbar fiber med enastående egenskaper. I sig, en innovation.

När jag upptäckte att det saknades en arena för fårägare att sälja sin ull och för de som sökte ull och vill köpa, väcktes en passion om att vara med och förändra situationen. På ett seminarium under projektet "Från lamm till tröja" i Uppsala län, väcktes idén om att testa Facebook som en arena. En grupp startades och på några veckor hade den cirka 2000 medlemmar. Idag, sju år senare, har gruppen vuxit till över 6000 medlemmar. Men alla har inte Facebook och det finns begränsningar i den lösningen, det är svårt att söka och få en överblick, och facebook har börjat stoppa annonser om djur och djurprodukter. Det gör att annonser raderas och om det vill sig illa kan facebook radera hela gruppen. Därför arkiverar vi gruppen och hänvisar hit till webbplatsen i stället.

2017 fick idén finansiellt stöd av Upplandsbygd lokalt ledd utveckling och Jordbruksverket, med finansierng ur Landsbygdsfonden. 2019 har vi utvecklat en digital tjänst i projektform, en marknadsplats för svensk ull, som ersätter facebookgruppen. Det yttersta syftet med allt detta är förstås att hjälpa köpare och säljare att mötas så att vi kan sätta stopp för ullsvinnet. Det här är vårt bidrag.

Marknadsplatsen är kostnadsfri att använda. Om den är till nytta för dig, lämna gärna ett bidrag till driften och utvecklingen av idén Ullförmedlingen och Ullpodden. Läs mer här hur du gör för att vara med och stötta utvecklingen

Fia Söderberg, grundare och initiativtagare Ullförmedlingen

text

Gunilla Forsell, fårägare och projektledare Fia Söderberg.

Foto: Cina Stenson, Cinafotograf

Ullförmedlingen är ett projekt finansierat av: Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Vi som gör webbplatsen

Projektledning och texter: Fia Söderberg

Produktion: David Nordlundh, David Nordlundh AB och Fredrik Lundqvist, Negoto digital AB