Webinar 20 mars - Möt Ulldille om bok om svensk ull

Möt Ulldille - Pia Mattzon och Anna Sigge

Det var 2018 som Pia Mattzon fick upp ögonen för svensk ull, trots att hon knappt hade träffat ett får. Insikten att så mycket svensk ull slängs ledde så småningom till att hon ville skriva en bok. Fotograf Anna Sigge ville också uppmärksamma ullfrågan. Nu undersöker de i möten med olika personer vad det är som är så intressant med svensk ull. Under webinariet får vi höra mer om projekt Ulldille och hur långt de har kommit i processen.

Vad är det med den svenska ullen och fåren?

...som får dig som fårägare att vilja ha får och lägga ner mycket tid och kraft, trots att det kan vara svårt att få "lön för mödan"?

... som lockar dig som hantverkare, konsthantverkare eller konstnär att ägna dig åt ullen, genom att karda, spinna, tova, väva, nålbinda eller sticka, med mera?

... som gör att du som är hemslöjdskonsulent, uppfinnare, småföretagare eller textilintresserad vill jobba med ull eller främja svensk ull?

Pia Mattzon vill att de som kan och vet ska få berätta om ullens värde och möjligheter. Om varför vi ska tänka om och börja använda svensk ull igen i större skala. Ju fler vi är som vill ha ullkläder, sticka, väva och på andra sätt hantverka i ull, göra nya miljövänliga innovationer i ull och använda svensk ull på ännu fler sätt - desto mer byggs grunden för att svensk ull- och fårnäring kan satsa, få stöd och skapa ekonomi i olika verksamheter. Så med andra ord kan vi alla vara med och se till att svensk ull tas tillvara och används bättre, på ett långsiktigt hållbart sätt.

Anmäl dig här!