Wormwood hantverk

www.wormwoodhantverk.se

Håller kurser i ullhantering, t.ex. "Från råull till tovat " – lär dig ta hand om råull. Innehåller samtliga moment från att rengöra ull till att färga, karda och tova. Håller även kurser i enbart våttovning. Designar och producerar tovade produkter samt tar uppdrag på tovade produkter - se hemsidan.

Kontaktperson: Anna Boreson