Mellangrå gotlandsull

150 kr/kg

Säljes

Silkig och fin lammull från djur med höga avelsvärden på pälsegenskaper. Minsta beställning är 3 kg. Skickas mot porto.

Mängd: 20 kg

Kontakta Ulrika Persson

Ulrika Persson

Gullakrokens lantbruk ligger i Lerdala och där betar Gotlandsfåren i de vackra beteshagarna och hjälper oss att behålla den fina biologiska mångfald som finns där. Avel är viktigt och fåren har fina avelsvärden, är friska och har MV och F status.