Ulrika Persson

Gullakrokens lantbruk ligger i Lerdala och där betar Gotlandsfåren i de vackra beteshagarna och hjälper oss att behålla den fina biologiska mångfald som finns där. Avel är viktigt och fåren har fina avelsvärden, är friska och har MV och F status.

Annonser

Skapa annons +