Carolina Dahlberg

https://ulvarp.se/

Ulvarp är en liten gård med ett 30-tal tackor. Vi har svensk finull i färgerna vit, svart och brun, samt en genbank av åsenfår. Ullen sorteras varje år vid klippning men det är sällan vi har avsättning för all ull vi får från fåren. En del av ullen skickar vi till spinneri och säljs sedan som eget garn. Målsättningen är att ingen användbar ull ska slängas.

Annonser

Skapa annons +