Enteléa

Genbank för 11 Åsenfår i utkanten av Örebro. Från helvita till mörkare grå. Proffsklipps 2 gånger/år

Kontaktperson: Maria Ernekrans