Lindmark

Vi har en mindre besättning bruna ryafår som betar på naturbetesmarker i den öländska mittlandskogen. Fåren klipps två gånger om året.

Annonser

Skapa annons +