Per Axelsson

Driver Smedsgården med en besättning av Klövsjöfår. En skyddsvärd allmogeras som går utomhus i princip hela året. Håller öppet i hagar och ängsmarker. 30 Trevliga och sällskapliga tackor som årligen ger ett 40-tal lamm och en mängd ull! Vi klipper själva fåren och sorterar samt rensar ullen oftast direkt vid klippningen. Fåren ger vit samt svart ull av olika kvaliteter beroende på djur. Ullen lämpar sig väl för spinning och tovning.

Annonser

Skapa annons +