elsa.l.magnussen@telia.com

www.lindaslamm.se

Vi har 80 tackor, raser Gotland, texel och finull. Vi klipper 2 ggr/år, höstull i augusti/september. Vårull innan lamning i mars.