Åddebo Ull

www.addeboull.com

Åddebo Ull är ett ullkarderi vid norra Upplandskusten. Vi köper in ull från hela Sverige och är ständigt på jakt efter renrasig finull och texel, men all ull kan vara intressant beroende på hur lagret ser ut. Vi har en lite gårdsbutik och webshop där vi säljer vår kardade ull så klart, men även redskap till filtning, nåltovniong och spånad. Vi har även lite böcker och ullkläder från Woolpower.

Kontaktperson: Linda Wickström