Jonas Andersson

Besättningen består av renrasiga gotlandsfår. Färgnyanser från ljust till mörkt grått. Tackorna klipps 2 gånger per år, en gång på hösten innan betäckning och en gång innan lamning i februari/mars. Lamm som ska övervintras klipps på senhösten, eventuellt tidigt på vårvintern. Det beror på hur stora lammen är och när de ska skickas till slakt. Vi säljer bland annat till kunder som väljer att få en mängd hemskickat eller till kunder som kommer hem till oss och hämtar själva. Vi är flexibla.

Kontaktperson: therese.meller@telia.com

Annonser

Skapa annons +