hemstagun@telia.com

Liten besättning av leicterfår. Går i lösdrift i installningperioden med tillgång att gå ut. Sommar går på ogödslade betesmark. Vall och naturbete.