Teresa Nordling

Vi har 12 Gotlandstackor och en kastrerad bagge av vit blandras. Tackorna har inte betäckts på två år vilket ger en extra bra produktion av ull för var tacka.