Inger Fröberg Helgee

Liten fårbesättning svenska finullsfår, MaediVisnafri, som hålls för naturvård och ullproduktion.