Få kontakt från köpare via sms

Få kontakt via sms och tips att skriva adress som köpare

Nu kan du som har lagt ut annons bli kontaktad av intressenter via sms. För att det ska fungera måste du lägga in ett mobilnummer i din profil. Vi har skapa möjligheten eftersom vi vet att många har haft önskemål om att man enklare ska kunna ta kontakt. Det här är ett steg i det utvecklingsarbetet.

Även köpare skapar konton för att komma i kontakt med säljare. För att underlätta för de som säljer ull, skriv in din postadress i profilen. Då följer informationen med för dem som kontaktar via formuläret och den som säljer har dina uppgifter och slipper fråga var hen ska skicka ullen.