Under klippningen

text

Sortering under klippningen

Förbered en plats i närheten av klippningen där du kan snabbt kan ta hand om varje fäll, till exempel på ett sorteringsbord. Se till att du inte är i vägen för klipparen under tiden. Gör ett gemensamt upplägg som funkar för er båda. Det behöver inte vara så arbetssamt om du planerar inför klippningen. Om ullen på fåret är ren och bra i sig, och de klipps på en torr och ren plats kan det räcka med den sortering som fårklipparen och du gör i och med klippningen för att få en ull med bra kvalitet.

Packa ullen i papperssäckar

Säg till i förväg att fårklipparen ska sortera bort buk- och rumpull och kasta den åt sidan så att det inte kommer med i fällen. Du kan under klippningen ta hand om varje fäll, skaka bort dubbelklipp och sortera ytterligare delar som du direkt ser är skräpiga eller smutsiga. Lägg ned varje fäll direkt i papperssäckar. Med tidningspapper mellan fällarna hålls fukten borta och du kan hålla ordning på vilken fäll som kommer från olika individer om du vill det. Det arbetssamma momentet är att sortera varje fäll i efterhand, om det är mycket dubbelklipp, skräpig och tovad ull och nedsmutsad ull som följt med i säckarna vid den första grovsorteringen under klippningen. Därför är det bra om man grovsorterar under klippningen. Sortera enligt färg, vit ull i särskilda säckar till exempel. Se till att vita får klipps för mörkare.

Klippa själv?

Klipper du fåren själv har du större kontroll på situationen och kan sortera ullen i lite lugnare tempo under klippning. Det tar längre tid totalt sett men har du inte så många individer så går det lättare. Du behöver också tänka på din egen ergonomi så att du inte skadar dig eller fåren, eller sliter ut dig i onödan. Gå gärna en kurs i fårklippning innan du försöker klippa på egen hand. Det är mycket att tänka på både när det gäller teknik, ergonomi och inte minst fårhantering. För att undvika olyckor är det bra att ha grundkunskaper innan du provar själv. Vill du satsa på att klippa professionellt i framtiden anordnar Svenska fårklipparförbundet kurser.