Ull för levande landsbygd

text

När du köper svensk ull stödjer du svenska fårbönder och de kan utveckla sig som ullproducenter. Det gör att ullen från deras får kommer till nytta och användning istället för att slängas. Det gör att de får en intäkt från ullen som är värdefull eftersom kostnader för klippning ska betalas och det blir värt för fårbonden att göra de medvetna val som krävs för att få en ull av bättre kvalitet, som ökar värdet på ullen. Vi har lång väg att gå i Sverige för att få fart på den svenska ullen och vända trenden. Vi har ingen tradition att satsa på ull i modern tid, vi har monterat ned den större delen av vår inhemska ullindustri.

Nu bygger vi upp allt från början eller försöker hitta nya vägar. Det tar tid, energi och kostar pengar. När du köper svensk ull stödjer du det arbetet och bidrar till en ökad användning av denna fantastiska resurs som förtjänas att behandlas som en resurs, inte avfall.

Med mer intäkter till fårbonden kan hen öka sin verksamhet, få lön för fler timmar eller skapa nya arbetstillfällen. En ökad status för svensk ull bidrar också till fler företag på landsbygden och en levande landsbygd.

Foto: Fia Söderberg