Sortera ull

Beroende på vad du ska använda ullen beror det också på hur mycket du behöver sortera den. Ska du lägga den i trädgårdslandet, ska den spinnas eller ska den säljas och till vilket pris?

Ska den spinnas är det viktigt att dubbelklipp, förorenad ull och ihoptovade partier är bortplockade. Ska du sälja till handspinnare har de höga krav ofta på renhet. En del vill köpa bara klass 1 ull, till exempel den finaste ullen från sidorna och bogarna, och ev. ryggen.

Om klipparen har sorterat bort buk- och lår- och rumpull och annan mycket nedsmutsad ull så kommer man ganska långt. Det räcker för att sälja den vidare. Om du däremot ska förädla ullen eller vill ha ett högre kilopris bör du sortera ullen lite mer. Du kan sortera på ett nät eller galler så att när du skakar på fällen släpper gallret igenom skräp och dubbelklipp.

Sortera bort

• ihoptovade ullstycken

• kraftigt nedsmutsade och skräpiga partier

• sortera bort träck

• ull som är kortare än 5 cm

• ull som är längre än 15 cm (om du ska skicka till lönspinning)

• ull med tistlar, kardborrar och mycket växtmaterial (pilla inte, ta loss större partier)

Packa lagom tungt

Om fällen hänger ihop kan du vika ihop den och rulla ihop den så blir det lättare för den som ska hantera den i nästa steg. Lägg fällen i en papperssäck. 240-liters papperssäckar fungerar bra till ull som från texelfår och finullsfår, den är ganska lätt men tar mycket plats. Den tunga gotlandsullen (och leicesterullen) räcker 125-liters säckar till. Låt varje säck väga ca 20 kg så den inte blir för tung att hantera.

Försök att inte dela upp fällen alltför mycket om den hänger ihop. Många köpare vill själva gå igenom ullen och det kan då vara viktigt att de vet vilken del av kroppen ullen kommer ifrån.

Ta istället loss de delar som är smutsiga eller skräpiga runt om eller till exempel i nacken. Lägg gärna en tidning emellan fällarna i säckarna som skiljer fällarna åt och drar åt sig eventuell fukt.

Skriv på säcken

Ta en färg i taget. Skriv på säckarna det du behöver komma ihåg och det som är viktigt för försäljning av ullen eller för förädling, till exempel när den är klippt, om det är höstull eller vårull, färg och om du vill ha koll på individnivå vems ull det är skriv individnummer.

Gör ett sorteringsbord

Det är ganska enkelt att tillverka ett eget sorteringsbord. Vill du göra ett litet kan du ta två enkla bockar och lägga över ett kompostgaller på ca 150 cm bredd. Då släpper gallret igenom en hel del dubbelklipp som det finns mer eller mindre av i fällen. Har du inte så mycket ull åt gången fungerar det bra.

Du kan också bygga ett större bord så att du kan slänga upp en fäll under klippningen och grovsortera. Höjden på bordet ska passa dig ergonomiskt så att du står rak i ryggen och kan jobba utan extra ansträngning. Köp ett nät av något slag med mindre rutor, så att dubbelklipp kan falla ned genom hålen av sig själv när du skakar på ullen/fällen. Det finns ju olika material till nät - inplastade Gunnebonät, rena plastnät, eller metallnät som håller lite längre. Plasten går lätt sönder vid temperaturväxlingar. Sätt fast nätet med en häftpistol. Hålen i nätet bör vara max 2-2,5 cm för att bara små dubbelklipp ska falla igenom.