Planera inför klippning

text

Klipp två gånger per år

Av hälsoskäl är det bättre för fåren att klippa två gånger per år. En nackdel med helårsklippning är att ullen filtar sig/tovar sig lätt, vilket kan vara besvärligt för djuret vid klippning. Klipper du två gånger per år får du en bra kvalitet på höstullen, som du kan få mest betalt för vid rätt hantering inför, under och efter klippning.

Ullen är som renast på hösten efter bete och före installning. Det är också bra om man klipper innan man släpper till baggen till tackorna för betäckning. Det hjälper till att sätta igång brunsten och det blir fler tackor som brunstar samtidigt och lamningen sker mer koncentrerat. Det är också bättre för tackan under dräktigheten.

De flesta klipper ca 5-6 veckor före lamning för hygienen skull, och för att tydligt se vilken kondition tackan är inför lamningen. Behöver du avlusa fåren är det också bra att ha gjort det i god tid före lammen kommer. Man får också koll på juver och hur nära lamning det kan tänkas vara. Ett nyklippt får före lamning är mer hygieniskt för lammen, och de hittar lättare spenarna när de ska lära sig dia. Det är också mer hygieniskt för lammen eftersom smutsig ull är bortklippt i området kring juvret. Boka in fårklippare i god tid om du inte klipper själv. Fråga hen hur du ska förbereda klippningen så att arbetet sker så smidigt som möjligt. Säg till i förväg att du vill ta tillvara ullen så kan klipparen ta hänsyn till det.

Här finns lista på fårklippare i Sverige

Torra får

Fåren ska vara torra och rena vid klippningen. Är ullen blöt måste du ta in fåren i förväg för att torka. Är de mycket blöta kan det behövas flera dagar innan de är torra. Tänk då på att inte ha dem på kutterspån, som är hopplöst att få bort ur ullen i efterhand. Det bästa är om du kan ta in dem torra direkt från betet inför klippning. De behöver vara torra för att ullen ska bli lättare att ta tillvara. Det tar tid att torka blöt råull och den riskerar att bli möglig. Det är också viktigt med torra får för att det underlättar för fårklipparen.

Fållor

Du behöver samla fåren i en fålla. Undvik att utfodra och vattna dem ca 12 timmar före klippningen - fåren blir lugnare och klipplatsen renare. Om du kan - sortera fåren i färger - vitt för sig. De ljusa fåren ska klippas först för att inte få mörka fibrer i sig. Det är bra att ha ett system så att nyklippta får går vidare i en annan fålla efteråt.

Klipplatsen

Skapa en klipplats för fårklipparen i närheten av fållan gärna med en masonitskiva (upp och nedvänd). Klipparen behöver bra ljus. Ibland har klippare med sig egen belysning. Det bästa är att ha en god kommunikation i förväg om vad som behövs vid klipplatsen. Tänk på att det är fårklipparens arbetsplats. En bra klipplats ger bästa förutsättningar för en bra ullskörd.

Klövverkning bör inte göras vid klippningen för att undvika klövrester i ullen. Detta är särskilt viktigt vid höstklippningen då ullen är som bäst och mest värdefull. Många fårklippare vill ogärna klippa klövar vid klipptillfället då det tar lång tid.