Ny tagg för ekocertifiering

text

Om certifiering

Det har länge efterfrågats en certifiering av ekologisk ull. Jordbruksverket har meddelat att regelverket ses över och att ett förslag håller på att tas fram för att man ska kunna märka svensk ull på samma sätt som till exempel ekologiskt kött. Detta kommer kunna användas inom ett par år. Fram till dess kan ullproducenter fortsätta att marknadsföra att ullen kommer ifrån en KRAV-certifierad djurhållning. Att säga att ullen i sig är ekologisk, går egentligen inte för tillfället med rådande regler eftersom det inte finns ekologisk certifiering för ull som material/råvara.

Det finns idag två olika certifieringar när det gäller ekologisk djurhållning - KRAV och EU-ekologisk. Om du är KRAV-producent är du dessutom EU-ekologisk per automatik efter det grundar sig i EU-förordningen. För att få kalla sig ekologisk måste man vara certifierad.

Skillnaden mellan de båda är att KRAV har lite mer ingående regler för djuromsorg, klimat och socialt ansvar, även om skillnaden inte är särskilt stor när det gäller fårhållning. I Sverige har vi dessutom ett svenskt regelverk för djuromsorg att förhålla oss till, vilket gör att även konventionella gårdar inte automatiskt skiljer sig från ekologiska i djuromsorg.

Eftersom det varit efterfrågat hos köpare i Ullförmedlingen har vi nu skapat en kategori som heter certifiering. När du lägger upp annonser i Ullförmedlingen väljer du någon av dem.