En bra djurhållning med många krav

Ett argument till att använda svensk ull är att vi i Sverige har en sträng djurskyddslagstiftning som följs upp och kontrolleras av myndigheterna. Ullen kommer från får som har mycket bra förutsättningar till ett naturligt liv med mycket utevistelse, låg antibiotikaanvändning och ullen lever oftast ett giftfritt liv.

Tillgång till utevistelse, bete och grovfoder

 • Fåren ska vara på bete på sommaren
 • I ekologiskt certifierade besättningar ska de ha tillgång till utevistelse året runt
 • De ska ha tillgång till grovfoder; ensilage, hö, och dricksvatten av bra kvalitet

Stallmiljö

 • Om djur blir sjuka ska de ha tillgång till sjukbox för behandling och uppsikt
 • När de lammar ska de ha utrymme för avskildhet
 • Det ska vara tyst i stallet och inte bullrigt
 • Det finns minimått för storlek på ytor, ät- och drickplatser

Märkning

 • Djuren ska märkas vid födsel
 • Djuren ska registreras i en stalljournal
 • Alla djurhållare ska ha SE-nummer (produktionsplatsnummer) som registreras hos Jordbruksverket
 • Om de flyttar från en plats till en annan måste det registreras hos Jordbruksverket

Transporter

 • Du får inte transportera sjuka eller skadade djur annat än till veterinär
 • Det ska vara bra ventilation
 • Det ska vara strö eller halm på golvet som ska vara halkfritt
 • De får inte transporteras mer än 8 timmar

Hälsa

 • Vi jobbar förebyggande för att ha så friska djur som möjligt
 • Vi har en låg antibiotikaanvändning i Sverige
 • Ett aktivt arbete pågår för att förhindra resistenta bakterier
 • Krav på hygien hos människor som besöker gårdar

Källa: Jordbruksverket

Läs mer här om djurskydd hos Jordbruksverket

Foto: Fia Söderberg