Förstudie projekt digital ullmarknad

text

Fårägare Gunilla Forsell och projektledare Fia Söderberg.

Foto: Cina Stenson, Cina Fotograf.

Projektet Ullförmedlingen - en digital ullmarknad

Projektet startade hösten 2018 och avslutas september 2019. Syftet är att skapa en mötesplats, en arena för köpare och säljare av ull för att bidra till att minska ullsvinnet. Genom den nya plattformen ska landsbygdens resurser tas tillvara på ett innovativt och hållbart sätt. Projektet finansieras av Upplandsbygd lokalt ledd utveckling.

Förstudie visar svårt att sälja

Projektet inleddes med en förstudie för att ta reda på säljares och köpares behov, vilka problem de upplever och vilka parametrar som är viktiga vid försäljning av ull. 350 fårägare inom leaderområdet erbjöds svara på enkäten och även andra köpare av ull ute i landet. 158 svar inkom. Förstudien visar att ungefär hälften säljer ullen men att många fårägare tycker att det är svårt att hitta köpare och veta var man kan sälja ullen. Ett annat problem är att bedöma kvalitet och att det upplevs som olönsamt att sälja. Flera vill ha mer kunskap om sin egen ull och vad den kan användas till.

Förstudien ger också en bakgrund till det nationella läget kring svensk ull och ett par internationella exempel som Norge och Australien.

Slutsatser

Rapportens slutsats är att Ullförmedlingen kan förenkla försäljning genom tydliga och standardiserade kategorier, bilder, att koppla annonserna till en karta och att ett rekommendationssystem införs. En annan viktig slutsats är att det behövs politiska initiativ för att öka och effektivisera samordning av den svenska ullen, som saknar organisering av omhändertagandet, med andra ord en nationell infrastruktur.

Läs rapporten här

För mer information

Projektledare Fia Söderberg

E-post: fia@ullformedlingen.se