Vit svensk finull

250 kr/kg

Säljes

Det finns några få fällar kvar sedan höstklippningen av lammull. Även några fällar av tackull.

Mängd: -3 kg

Kontakta Höglunda Finullsfår

Höglunda Finullsfår

Här på Höglunda har vi Finullsfår. Gården drivs ekologiskt och är Kravcertifierad sedan 1995. Ullen är för mig guld på ben! Varje tacka har sin personlighet och egenheter. Telefonnummer till Kerstin: 073 - 92 43 683 lars.kerstin@telia.com