Vit dala pälsull

150 kr/kg

Säljes

Jättefin ull från Dala pälslamm. Mycket uppskattad ull att spinna. Skickar 1 kg inklusive portopåse, 270 kr totalt. Större partier kan hämtas hos oss. Välkomna att beställa.

Mängd: 1 kg

Kontakta Firma Joakim Fröjd

Firma Joakim Fröjd

Liten besättning med Dala-pälsfår som betar naturbetesmark på ekologisk liten gård på Kinnekulle. Jättefin ull. Det kan finnas både finull, gobeläng och rya på samma får. Ryatypen är lång, vågig eller rak med mjuk bottenull. Mer information om fåren finns på Föreningen svenska allmogefårs hemsida: https://www.allmogefar.se/dala-paelsfar Tel Nina 073-544 28 47, Joakim 070-541 50 15