Färgad ostfrisiska mjölkull

120 kr/kg

Säljes

Trevlig tackull, i det närmaste skräpfri. En väldigt mjuk och lätt fiber till olika hantverksändamål. Säljes för 120 kr per kilo i poster om minst ett kilo, eller 25 kr/hg i mindre poster. Ev frakt tillkommer.

Mängd: 3 kg

Kontakta Ullstationen i Odensala

Ullstationen i Odensala

Nystartat handelsbolag för insamling och vidareförmedling av ull.