Svart tvättad korsning finull

300 kr/kg

Säljes

Natursvart korningsull med finull, bottenull och något grövre täckhår, lämplig föt tovning eller spinning. Kardad på Åddebo ull. 4 kardflor om totalt 2,7 kg. Säljes i helt flor om 300 kr/kg, alt 50 kr/hg. Ev porto tillkommer.

Mängd: 3 kg

Kontakta Ullstationen i Odensala

Ullstationen i Odensala

Nystartat handelsbolag för insamling och vidareförmedling av ull.