Allmogeull

Köpes

ULL FRÅN SVENSKA RASER SÖKES! Jag är intresserad av att köpa råull från våra svenska fårraser. Ullen bör vara väl sorterad och fri från tovig ull, växtdelar, hö och klövklipp. Ju renare och bättre sorterad ullen är, ju mer betalar jag. Jag är intresserad av mängder om ca 5-10 kilo. Har du en ovanlig ras är även mindre mängder intressanta. Jag står för frakten i efterskott i samband med betalningen. Ersättningen för ullen varierar och precis som hos spinnerierna går jag igenom ullen först och sätter priset efter ullens kvalité. Raserna jag i första hand är intresserad av är: Dala Pälsfår, Fjällnäsfår, Gestrikefår, Helsingefår, Klövsjöfår, Roslagsfår, Svärdsjöfår, Tabacktorpsfår, Värmlandsfår och Åsenfår.

Mängd: 5 kg

Kontakta Swedish Fibre

Swedish Fibre

SwedishFibre Raw fiber, washed wool, roving & yarn from Swedish rare sheep breeds.