Christina Svedberg

Jag har en liten gotlandsfårsbesättning (tidigare kallat pälsfår) med ca 27 tackor. Vårlamning. Djuren går ute på bete från tidig vår till sen höst. Jag har oftast 2 baggar då jag har en grupp ljusare tackor och en grupp mörkare, däribland en svart "linje". Jag är inte ekologisk men använder inte bekämpningsmedel eller konstgödning däremot vill jag kunna avmaska och behandla djuren vid behov (när de är sjuka).