Pascorum

www.pascorum.se

Pascorum är en enskild firma med verksamhet inom landskapsvård och lantbruk m.m. Sedan hösten 2019 bedrivs ett mindre lantbruk, med 10 Värmlandsfår. Tanken är att lantbruksverksamheten på sikt ska utvecklas till ett socialt företag med landskapsvård, betesdjur, och lokal livsmedelsproduktion - i Göteborg.

Kontaktperson: Benjamin Grahn

Annonser

Skapa annons +