birgitta@oppinils.com

www.oppinils.com

Har ull från härjedalsfår, jämtlandsfår, leicester och blandningar dom emellan.