Projektet Ullkompetens fortsätter

Om projektet Ullkompetens

Länsstyrelsen i Uppsala län driver sedan i början av året utvecklingsprojektet Ullkompetens som riktar sig till dig som är verksam på landsbygden inom får- och ullnäringen och som har ett intresse av att utveckla din verksamhet med ullen i fokus. Ullkompetens arrangeras med målet att stärka landsbygdsföretag inom den svenska ullnäringen genom att erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter. Aktivit eterna har olika ämnesområden för att du som deltagare ska kunna välja vilket område du behöver mer kunskap om. Utöver att få kompetensutvecklas, ska samtliga tillfällen också vara en möjlighet för dig att träffa andra företag inom näringen och att inspireras till nya idéer kring ditt företagande.

Syftet med projektet är att bidra till att företag som arbetar med ull på landsbygden kan utvecklas, marknadsorienteras och öka antalet arbetstillfällen bidra till att den svenska ullen används och tas tillvara som en resurs.

Aktiviteter hösten 2020

På grund av Coronapandemin råder restriktioner kring aktiviteterna att de bland annat ska ha begränsat antal deltagare och genomföras utomhus.

Det finns platser kvar på kursen 26 september Ullkvalitet och egenskaper. Lena Persson guidar deltagarna i olika kvaliteer. Lena har drivit spinneriet Ullforum i många år och varit aktiv i flera projekt i Jämtland som fokuserat på att öka kunskapen om ull och att ta fram finfibrig svensk ull med den nya rasen Jämtlandsfåret. Du som deltagare får ta med dig din egenproducerade eller inköpta ull. Syftet är att du och de andra deltagarna ska få känna på och lära dig mer om olika sorters ull. Som en del i kursen får du även möjlighet att skicka in ullprov för en OFDA – optisk fiberdiameter analys. Analysen fastställer olika värden som t ex ullfibrernas grovlek (micron) och spridning av olika grova fibrer. Denna analys är en viktig del för att fastställa vilka kvaliteter och egenskaper just din ull har. Mer information om provtagning får du vid anmälan.

Läs mer och anmäl dig till kursen här

Det planeras också en affärsutvecklingskurs med Vilja lysa senare delen av hösten som ställs om till en digital kurs. Håll utkik och följ information om denna kurs i kalendariet på Länsstyrelsens webbplats och sidan [ Ullkompetens.] (https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning/ullkompetens.html)

För mer information

Hanna Bjärnlid, projektledare och handläggare Länsstyrelsen Uppsala län E-post: hanna.bjarnlid@lansstyrelsen.se