Länsstyrelsen i Uppsala län startar kurser

text

Nu startar Länsstyrelsen i Uppsala län kompetensutvecklingsprojektet Ullkompetens, som ska bidra till att företag inom får- och ullnäringen (främst verksamma i Uppsala län) ges möjlighet att utveckla sina verksamheter med ullen i fokus för att mer svensk ull ska tas tillvara.

Aktiviteter ska utveckla företagandet

Tillsammans med Fia Söderberg från Ullförmedlingen arrangeras kompetensutvecklande aktiviteter inom ullområdet under 2020 för alla företag som arbetar med ullen - från fårföretagare till hantverkare och alla där emellan. Aktiviteterna kommer bestå av både kurser och andra informationstillfällen för att öka kompetensen kring ullen och dess potential. De startar i januari 2019 med en affärsutvecklingskurs, “Ull som affärsidé”. Sista datum för anmälan till den kursen är 15 januari.

Prelimärt program 2020

Detta är ett preliminärt program för 2020. Vissa förändringar kan ske men framförallt tillkommer mer information framöver. Du kan följa aktuella aktiviteter i länsstyrelsens kalendarium.

Januari

Ull som affärsidé 30 januari och 11 februari, kl. 9-16 Lär dig att skriva en affärsplan som hjälper dig strategiskt, hållbart och långsiktigt i ditt företagande. Kursledare Viljalysa. Linnés Kammare, Bälinge. Anmäl dig här

Februari

Ullskörd i teorin 26 februari 18.00-20.00 Lär dig teoretiskt mer om processen, från klippning till sortering, packning och lagring. Kursledare: Fia Söderberg, Uhlås Fårservice.

April

Ullnätverksträff 22 april preliminärt Inspirerande föreläsningar med tema produktutveckling, design och, varumärkesbyggande. Nätverksträffen ger dig också en chans att nätverka med andra ullföretagare.

Maj

Ullkvalitet och egenskaper 16 maj, kl. 10-16 Vilka egenskaper, typer och användningsområden finns för olika sorters ull? Demonstration av olika ull, ta med din egen och få den OFDA-analyserad. Kursledare Lena Persson. Sjökärret, Almunge.

Studieresa

27 maj preliminärt Vi besöker olika inspirerande ullföretag under en dagsresa till Hälsingland.

Juni

Ullens förädling ej datum satt Lär dig om hur ull förädlas, från fåret till färdig produkt. Preliminärt studiebesök på förmiddagen och kurs på eftermiddagen.

Augusti

Ullproduktionen och fåren, ej datum satt Hur avlar man på ullkvalitet och vilka verktyg finns för fårägaren? Kurs om avel, mönstring och miljöfaktorer för bättre ull. Kursledare Titti Strömne.

###September Ullskörd i praktiken 3 september preliminärt Lär dig praktiskt mer om processen, från klippning till sortering, packning och lagring. Kursledare: Fia Söderberg, Uhlås Fårservice.

Ullkvalitet och egenskaper 26 september preliminärt Vilka egenskaper, typer och användningsområden finns för olika sorters ull? Demonstration av olika ull, ta med din egen och få den OFDA-analyserad. Kursledare Lena Persson. Sjökärret, Almunge.

Oktober

Ull som affärsidé 6 oktober, 22 oktober och 12 oktober preliminärt En kurs om hur du leder och utvecklar ditt företag. Vid tre kurstillfällen får du verktyg för att leda dig själv, leda andra och leda ditt företag. Kursledare Viljalysa.

För mer information

Projektledare Hanna Bjärnlid, e-post hanna.bjarnlid@lansstyrelsen.se, tel 010 - 223 33 10 Fia Söderberg, e-post fia@ullformedlingen.se